Nedostatak interesa za zanimanje policijski službenik

Naš broj: NSP-01-01/8-158/2022.

Vukovar, 11. kolovoza 2022. godine

                                               MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA     

n/r ministra g. Davora Božinovića

PREDMET: Nedostatak interesa za zanimanje policijski službenik, 

         mišljenje i prijedlozi za unaprijeđenje, dostavljaju se.-

______________________________________________________________________

Poštovani gospodine ministre!

Na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je 29.07.2022. godine objavljen Ispravak natječaja za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policijski službenik u školskoj godini 2022/2023., kojime je rok prijave produžen na 10.08.2022. godine, iz čega je razvidan nedostatak interesa za zanimanje policijski službenik.

Također, posljednjih godina je slab interes i za upis odraslih u Program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policijski službenik, unatoč izmjenama Zakona o policiji i spuštenim upisnim kriterijima u pogledu završenog srednjoškolskog obrazovanja s četverogodišnjeg na trogodišnje trajanje, kao i kampanji “Postani policajac/policajka“. Osim slabog interesa za prijem u službu, evidentan je i velik odljev postojećeg kadra uslijed prijevremene mirovine ili otkaza.

Iako Nacionalni sindikat policije MUP-a RH nije reprezentativan sindikat državnih službi, dužnost nam je u ime naših 4 tisuće članova djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, upozoriti na ovakvo stanje i zatražiti žurno organiziranje radne skupine koja će uključivati i predstavnike svih sindikata koji djeluju u Ministarstvu unutarnjih poslova, s ciljem utvrđivanja razloga za slab interes za službu i iznošenjem prijedloga za provođenjem sustavnih promjena, za koje vjerujemo da bi rezultirale većim brojem prijavljenih kandidata za prijem u službu i otvorile mogućnost odabira onih najboljih za zanimanje policijski službenik.

U tom kontekstu, iznosimo neke od prijedloga za koje smatramo da bi naše zanimanje učinili poželjnijim te unaprijedili učinkovitost službe:

– Iznos naknade za stanovanje iz članka 64.a Zakona o policiji prilagoditi troškovima života prema mjestu službe, kao što je to određeno Odlukom o visini naknade za stanovanje djelatnih vojnih osoba prema mjestu službe (tri kategorije u iznosima od 1.300,00 i 1.700,00 te 2.400,00 kuna neto mjesečno za gradove s najvećim troškovima života poput Splita, Zagreba, Rijeke, Pule, Dubrovnika…).

– Povećanje koeficijenta za policijske službenike na 1.00, jer smatramo ponižavajućim da jedan policijski službenik, s inače najnižim koeficijentom u sustavu plaća državnih službenika, ne vrijedi niti cijelog jednog broja

– Izmijeniti praksu davanja odobrenja policijskim službenicima za obavljanje poslova izvan redovitog radnog vremena koji ne utječu na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova, na način da se pravilnikom propišu vrste djelatnosti i poslova za koje nije potrebno odobrenje te da o tome ocjenu ne moraju davati nadležni rukovoditelji

– Inicirati izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prvenstveno iznosa novčane kazne za prekršaj iz članka 17., s ciljem ostvarenja opće svrhe prekršajnopravne sankcije i povećanja digniteta policijskih službenika

– Namještenicima Ministarstva unutarnjih poslova po osnovi radnog staža i broja malodobne djece omogućiti više od 30 dana godišnjeg odmora, a ne kao dosad da se po tim osnovama uračunavaju dodatni dani ali ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 radnih dana u godini

– U dogovoru s lokalnim vlastima uvesti mjere poticaja za prijavu na natječaj za zanimanje policijski službenik, osobito gdje je slabiji interes domicilnog stanovništva (npr. na području policijskih uprava Dubrovačko-neretvanske i Istarske), poput stambenog zbrinjavanja, subvencije kamatnih stopa na stambene kredite, naknade za prehranu, potpore za novorođenčad, subvencije troškova dječjih vrtića…i sl.).

Smatramo da bi se na ovaj način poboljšao socijalni i materijalni položaj policijskih službenika i namještenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te povećao njihov dignitet, a našu službu učinilo poželjnijom, svakako i učinkovitijom s obzirom na mogućnost odabira najboljih kadrova.

  PREDSJEDNIK

Bono Tomašević

Preuzmi PDF dokument

Nedostatak interesa za zanimanje policijski službenik

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google