FOND SOLIDARNOSTI

NOVČANE NAKNADE ČLANOVIMA FONDA SOLIDARNOSTI NSP-a

Iz FONDA SOLIDARNOSTI Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH se članovima,  koji su prethodno najmanje 3 mjeseca neprekidno u Fond solidarnosti uplaćivali mjesečni članski ulog u iznosu od 15 kuna, isplaćuju novčane naknade u slučaju:

rođenja ili posvojenja djeteta – u iznosu od 1.000 kn

smrti člana – u iznosu od 2.500 kn

smrti člana uže obitelji (supružnik, dijete, usvojeno dijete i pastorčad) u iznosu od 1.500 kn

smrti roditelja člana – u iznosu od 1.000 kn

teškog oboljenja člana – u iznosu do 5.000 kn ili teškog oboljenja člana uže obitelji (supružnik,  dijete,  usvojeno dijete i pastorčad) u iznosu do 2.500 kn (karcinom, srčani infarkt, moždani udar, bypass- operacija koronarnih arterija, transplantacija vitalnog organa, multipla skleroza, cerebralna paraliza, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, kronično zatajenje bubrega ili jetre, gubitak udova, potpuni gubitak vida ili sluha, operacija aorte, zamjena srčanih zalistaka, operacija dobroćudnog tumora mozga, bolest ili nezgoda koji za posljedicu imaju 80% i više postotaka tjelesnog oštećenja), 

teškog oboljenja člana uzrokovanog epidemijom zarazne bolesti koje za posljedicu ima bolničko liječenje – u iznosu do 1.000 kn ovisno o trajanju bolničkog liječenja

materijalne štete nastale uslijed proglašene prirodne nepogode ili proglašene katastrofe, na stambenom objektu na području RH koji je u vlasništvu člana ili njegovog supružnika ili roditelja, ukoliko u tom objektu član stanuje – u iznosu do 5.000 kn ovisno o stupnju oštećenja,

umirovljenja člana koji je bio član Fonda najmanje 24 mjeseca – u iznosu od 500 kn.

Obrasci Fonda solidarnosti NSP-a

  1. Pristupnica u Fond solidarnosti NSP-a
  2. Zahtjev za isplatu novčane naknade iz Fonda solidarnosti NSP-a 
  3. ONLINE pristupnica u Fond solidarnosti NSP-a  

Pravilnik o poslovanju Fonda solidarnost 

NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA NSP-a

Članovima Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH ili njegovim obiteljima odnosno nasljednicima, se iz sredstava Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH i sindikalnih podružnica, isplaćuju novčane pomoći u slučaju smrti člana ili člana uže obitelji (supružnik, dijete, usvojeno dijete, pastorčad) – u iznosu od 1.000 kn, te u slučaju zadobivanja teških tjelesnih ozljeda opasnih po život prilikom obavljanja službe – u iznosu do 7.500 kn.

Obrasci 

  1. Zahtjev za isplatu novčane pomoći po članku 20. Pravilnika 
  2.  Zahtjev za isplatu novčane pomoći po članku 21. Pravilnika

Pravilnik o financiranju i materijalno-financijskom poslovanju NSP-a