Odluka o sazivanju izborne skupštine PU ličko senjske

Temeljem čl. 10. st.2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalne podružnice PU LIČKO SENJSKE za dan 23. rujna 2022. godine s početkom u 13,00 sati, Hotel Ana, Zagrebačka 18, Gospić. 

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom na to da su se stekli uvjeti za održavanja izborne skupštine, sazvana je izborna skupština sindikalne podružnice PU LIČKO SENJSKE. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenik podružnice dužan je o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzmi PDF

Odluka o sazivanju Izborne skupštine, PU ličko senjske

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google

Internet explorer ne podržava nove elemente. Molimo preuzmite google chrome ili drugi pretraživač da bi stranica ispravno radila

Preuzmi