Sporazum o suradnji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa svih državnih službenika i namještenika

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Nacionalni sindikat policije MUP-a RH potpisali su sporazum o suradnji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa svih državnih službenika i namještenika, članova sindikata, zaštite slobode udruživanja i načela kolektivnog pregovaranja, te osnaživanja rada dvaju sindikata u državnim tijelima, što je sada ugroženo najavljenim izmjenama Zakona o radu koje se odnose na prava zaposlenih ovisno o njihovom članstvu u pojedinom sindikatu.

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google