Odluka o sazivanju izborne skuštine

Naš broj: NSP-01-01/07-241/2021.
Vukovar, 19. srpanj 2021. godine

Temeljem članka 10. stavak 2. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, glavni tajnik sindikata po ovlaštenju v.d. predsjednika sindikata, Martine Stojanović, donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH sindikalne podružnice PU Vukovarsko srijemske za dan 1. kolovoza 2021. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama salaša obitelji Goman ( salaš „Čimba“ uz južnu obilaznicu grada Vinkovaca, šuma „Ljeskovac“).

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama članka 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je propisano da će se izborna skupština sindikalne podružnice sazvati u tekućoj godini u kojoj ističe prethodni mandat te da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik Sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata. S obzirom da su glavnom povjereniku sindikalne podružnice PU Vukovarsko srijemske i većini povjerenika sindikalnih jedinica mandati istekli te su imenovani vršiteljima dužnosti do održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalne podružnice. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata, a glavni povjerenik sindikalne podružnice je dužan o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalne podružnice.

v.d. predsjednika sindikata Martina Stojanović

po ovlaštenju glavni tajnik sindikata

Bono Tomašević

Dostaviti:

  1. v.d. glavnog povjerenika Podružnice PU Vukovarsko srijemske, Mario Neubauer,
  2. Arhiva.

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google