Odluka o sazivanju izborne skuštine

Naš broj: NSP-01-01/08-269/2021.

Vukovar, 30. kolovoz 2021 godine

Temeljem članka 10. stavak 2. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, glavni tajnik sindikata po ovlaśtenju v.d. predsjednika sindikata, Martine Stojanović, donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH sindikalne podružnice PU Virovitičko podravske za dan 2. listopad 2021 godine s početkom u 10,00 sati, Restoran Stari podrum, Kralja Zvonimira 6, Slatina.

O b r a z I o ž e nj e

Odredbama članka 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je propisano da će se izborna skupśtina sindikalne podružnice sazvati u tekućoj godini u kojoj ističe prethodni mandat te da odluku o sazivanju izborne skupśtine sindikalne podružnice donosi predsjednik Sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata. S obzirom da su glavnom povjereniku sindikalne podružnice PU Virovitičko podravske i većini povjerenika sindikalnih jedinica mandati istekli te su imenovani vršiteljima dużnosti do odrżavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izborne skupštinu sindikalne podružnice. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata, a glavni povjerenik sindikalne podružnice je dužan o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalne podruźnice.

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google