Odluka o sazivanju skupštine – PU KARLOVAČKA

Naš broj: NSP-01-01/12-464/2021

Vukovar, 02. prosinac 2021. godine

Temeljem čl. 10. st.2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalne podružnice PU KARLOVAČKE za dan 18. prosinca 2021. godine s početkom u 15,00 sati, restoran Lovački rog, Zagrebačka 146, Karlovac. 

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom na to da su se stekli uvjeti za održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalne podružnice PU Karlovačke. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenik podružnice dužan je o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzmi PDF

ODLUKA o sazivanju izborne skupštine – PU Karlovačke

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google