Odluka o sazivanju skupštine – PU Ličko senjska i PU Primorsko goranska

Naš broj: NSP-01-01/01-01/2022

Vukovar, 03. siječnja 2022. godine

Temeljem čl. 10. st. 2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalnih podružnica PU Ličko senjske i PU Primorsko goranske za dan 14. siječnja 2022. godine s početkom u 17,00 sati, Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Opatija, Viktora cara Emina 6.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izborne skupštine sindikalnih podružnica PU Ličko senjske i PU Primorsko goranske. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, te će se na druge prikladne načine ( dopis, e-pošta, SMS i dr. ) izvijestiti članovi sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzmi dokument : ODLUKA o sazivanju izborne skupštine -PU Ličko senjske i PU Primorsko goranske

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google