NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE | Službena stranica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Poštovane kolegice i kolege!

Dana 16. prosinca 2013. registriran je NACIONALNI SINDIKAT POLCIJE MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE sa sjedištem u Vukovaru, čiji je osnovni cilj borba za bolja prava iz radnog odnosa, sprječavanja učestalog kršenja prava uposlenika MUP-a te poboljšanje prosperiteta i digniteta uposlenika MUP-a RH.
Bitnim smatramo napomenuti kako je u utemeljenju našeg sindikata participiralo 58 kolega (utemeljitelji) iz više policijskih uprava s preko 100 gostiju, što dovoljno govori o interesu i razlozima za osnivanje sindikata. Jedan od osnovnih razloga osnivanja NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE je taj što smo svi svjedoci kako se politika svih sindikata svela na “davanja pogodnosti” članovima sindikata (poklona, gradnja apartmana, stanova i sl.) a nije se bavila onim zbog čega su i utemeljeni a to je djelovanje u cilju ZAŠTITE RADNIH PRAVA.

Prije svega moramo istaknuti kako nam je prioritetni cilj vratiti dostojanstvo policijskom službeniku, a koje je nažalost u zadnjih nekoliko godina ozbiljno poljuljano kako kroz materijalno financijske prilike umanjenjem raznih dodataka na plaću, umanjenjem plaće, ukidanje beneficije, kao „ponovno“ prepisivanje ili potpisivanje dodatka kolektivnog ugovora (koje je revidirano, naravno na štetu uposlenika MUP-a), a što je nažalost prošlo bez ikakve ozbiljne primjedbe i jednog sindikata koji je do sada djelovao unutar MUP-a. Naprotiv isti su se javno s ministrima slikali i samoprezentirali na TV ekranima i novinama, ali je nažalost konačni cilj bio šteta na strani uposlenika MUP-a i uvijek pod izlikom reprezentativnih sindikata koji djeluju unutar MUP-a, da su spriječili otpuštanja unutar MUP-a, što nije istina, odnosno nije istina da bi bilo tko bio otpušten zbog toga što bi mislio drugačije ili bi se usprotivio ukidanju prava (najbolji primjer su liječnici).
Ne možemo i ne smijemo ostati imuni na činjenicu da nam je otpremnina za mirovinu od strane reprezentativnih sindikata unutar MUP-a prihvaćena i potpisana u kolektivnom ugovoru kao najniža otpremnina uposlenih u državnim službama, čak je ista otpremnina i ispod zakonom zagarantirane otpremnine. Nadalje među prvima nam je ukinut regres, božićnica, putni trošak obračunava nam se na nepovoljniji način u odnosu na stvarne troškove, uspoređujući ih sa troškovima putovanja koji se plaćaju uposlenicima u drugim državnim službama ili javnim poduzećima koji su čak i do dvostruko i trostruko veći za iste relacije putovanja na posao i s posla, da ne govorimo o dodatcima za terenski rad, dnevnicu i sl. koje su također umanjene ili su ukinute iako su iste zagarantirane pravima kroz prisilne propise.

Moramo naglasiti kako je i 2012. godine, provedbom natječaja i internih oglasa za izbor rukovoditelja i drugih radnih mjesta unutar MUP-a, isti proveden u nekim dijelovima MUP-a i PU, na netransparentan način opet bez primjedbe sindikata. Tako i sami posjedujemo izjave ovjerene kod javnog bilježnika gdje su ovjereni sadržaj s imenima osoba za koje se znalo da će biti na tim radnim mjestima i mjesec dana prije objave internog oglasa ili natječaja, pa samim tim aludiramo na činjenicu da su policijski službenici nepotrebno pozivani na testiranje i komisijsko ispitivanje, kad se prije toga znalo tko će što i gdje raditi, što je naravno nedopustivo i ponižavajuće za policijske službenike koji u sustavu MUP-a rade i preko 20 godina, te ih se na ovakav način ponižavalo i diskreditiralo, te provjerama koje nisu bile objektivne, već po našim procjenama i dokazima koje posjedujemo ciljano učinjena s ciljem izbora podobnih a ne sposobnih, stručnih i kvalitetnih ljudi, pa tako iz navedenog razloga u većini PU imamo kako na razini PU, tako i na razini policijskih postaja raskol između ljudi na one koji su za i one koji su protiv ovakvog nestručnog kadra, a moramo naglasiti da su u komisijama za izbor i imenovanja sjedili reprezentativni sindikati koji danas djeluju unutar MUP-a i svjesno su participirali u ovakvom načinu izbora, što je po našem mišljenju nedopustivo i nekorektno.

Nadalje moramo istaknuti i druge razloge, kojih je nažalost puno pa ćemo se samo dotaći nekih. Drage kolegice i kolege, često će te na ulici vidjeti policijskog službenika kako hoda u dotrajalim ili potrganim cipelama, potrganim ili oštećenim hlačama i sl. pa nije tajna da nam cipele i neke druge dijelove odjeće nisu zadužili i po nekoliko godina, a od nas traže da na terenu i u službi budemo uredni, propisno obučeni i sl. Pa pitam Vas je li  moguće ispunjavati njihove uvjete i proći svaku otpremu službe, kad Vam sam poslodavac uskraćuje osnovna sredstva za rad? Nadalje bi se  trebali osvrnuti i na prostorije u kojima radimo, gdje nas otpremaju u službu, gdje pišemo svoja izvješća, odnosno gdje radimo, uistinu osvrćući se na ove činjenice, vjerujem da svoje radne prostorije vidite u tome, prostorije koje su dotrajale, nemaju osnovna sredstva za rad (nema stolica, stolova, računala i printera za pisanje, često se događa da nestane boje ili papira), pa nerijetko i sami uposlenici od svoje kuće donose papir ili toner, što je neprihvatljivo, o opremi i stanju u MUP-u mogli bi govoriti u nedogled, nema tu granica, iz dotičnog je razvidno da nam se menadžment u MUP-u bavi isključivo nepotrebnim stvarima.

Poučeni navedenim, pitam Vas stoga kako će sutra rukovoditelji ili sam Ministar stati na stranu i zaštiti dostojanstvo policijskog službenika ili bilo kojeg drugog uposlenika u MUP-u kada nije u stanju osigurati policijskom službeniku osnovna sredstva za rad, samim time je razumljivo da nam je samim tim i osobni dohodak u stanju u kakvom su nam i sredstva za rad.

Moramo biti iskreni pa ukazati i na činjenicu da se u MUP slijevaju brojne predstavke i primjedbe građana na rad policijskih službenika ili drugih uposlenika u MUP-u, koje su neosnovane i n eutemeljene a rezultat su isključivo reakcije pojedinih građana u slučajevima kada su nezadovoljni postupanjem prema njima. Međutim nije problem u predstavci, nego li u predstavci koja nije potpisana a u većini slučajeva je puna laži i izmišljotina, a tijela u MUP-u (unutarnja kontrola), po takvim predstavkama postupa dosljedno, ispituje i često okrivljuje policijske službenike bez ikakvih osnova, što je nedopustivo, kada znamo da je cilj takvih anonimnih predstavki samo nanošenje štete policijskom službeniku i osveta za policijsko postupanje, to je naravno nedopustivo i to želimo spriječiti.
Zauzet ćemo stav i borit ćemo se da se takav način rada promijeni, da se predstavke i pritužbe po kojima će se u buduće razmatrati zaprimaju isključivo putem izjave na zapisnik od osobe koja predstavku upućuje, sve s ciljem transparentnog rada u podnošenju i postupanju prema istima, zacijelo smo protiv bilo kakvog progona naših kolegica i kolega samo zato što su dosljedno radili svoj posao, za sve predstavke koje ne budu utemeljene i budu na takav način podnesene protiv naših kolega s ciljem narušavanja ugleda, časti i dostojanstva u ime i u interesu naših članova podnosit ćemo tužbe u građanskim parnicama s ciljem nadoknade štete u vidu neimovinske štete, odnosno povrede ugleda i časti kolegica ili kolega.

Poštovane kolegice i kolege cilj nam je prisiliti poslodavca da osnovnu plaću policijskog službenika od cca 3600 kuna, bez dodataka na plaću a koja je u rangu sa primjerice plaćom trgovkinje u KONZUMU ili KAUFLANDU, poveća na najmanje osnovnu plaću od 4500,00 kuna koja je i prosječno isplaćena plaća u 2013. godini u Republici Hrvatskoj, a sve s ciljem bolje egzistencije policijskog službenika. Moramo naglasiti da nam se iz dana u dan uredno od poslodavca uz privolu sindikata koji trenutno djeluju unutar MUP-a, uskraćuje dodatak, po dodatak na plaću, da nam se osobni dohodak u zadnjih nekoliko godina (zadnjih 7 godina) umanjio za 8 %, dok su usporedno s tim u primjerice po izvješćima državnog zavoda za statistiku troškovi života u istom razdoblju povećali za 14 %, što uistinu dovodi do zaključka da je trošak života naših kolega ili kolegica poskupio za 22 %, čime je zacijelo životna egzistencija dovedena u ozbiljan problem.
Tome moramo pridodati da smo manje više svi opterećeni nepovoljnim kreditima, a u kojim ugovorima su poslovne banke unijele sve moguće zaštite u svom interesu, pa su nam na taj način samovoljno i po našem mišljenju u suprotnosti sa odredbama Zakona o obveznim odnosima, samovoljno i po nekoliko puta mijenjali kamatnu stopu na našu štetu, te nam tako ovisno o visini iznosa kreditne obveze ratu povećavali na mjesečnoj razini i do 1200 kuna, stoga smo u kontaktu sa predstavnicima uglednih Odvjetničkih kuća, kao i predstavnicima UDRUGE FRANAK, i još nekih udruga koje se zalažu za dosljednu primjenu Zakonskih odredbi prisilnih propisa u dijelu obveznih odnosa, posebice ugovora o kreditu, te ćemo vjerojatno na slijedećem predsjedništvu u ime naše udruge (NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE MUP-a, RH), započeti sami sa prikupljanjem dokaznog materijala s ciljem dokazivanja kršenja odredbi Zakona o obveznim odnosima, Ustava RH, kao i kršenje sklopljenih ugovora, kako bi zajedničkim nastupom u ime svojih članova započeli sa tužbama protiv poslovnih banaka koje su na takav način kršili propise na štetu korisnika kredita, a u ovom slučaju se radi o kreditima u kunama, i eurima, kao i obvezama na tekućem računu građana po osnovi dozvoljenog i nedozvoljenog minusa.

Moramo naglasiti da je naš NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE MUP-a, RH, statutom izričito zabranio gradnju stanova, apartmana i poslovnih prostora, osnivanje tvrtki i tome slično.
Sindikat će djelovati javno, transparentno i izvješće o poslovanju će se nalaziti na web stranicama sindikata, kako mjesečno, tako i tromjesečno, polugodišnje i godišnje, što u svakom slučaju ukazuje na transparentnost u radu i težnju k tome da rad sindikata bude usmjeren isključivo u interesu članova a ne pojedinaca ili dužnosnika sindikata.

Na našim web stranicama uveli smo mogućnost kontakta i postavljanja upita NAŠEM ODVJETNIKU, koji će članovima upućivati odgovor na njihove upite u roku od 24 sata nakon postavljanja njihovog pitanja, pitanja mogu biti vezana uz područje upravnog prava, građanskog ili kaznenog prava, mogu biti vezana uz rad i radne odnose ili privatne prirode, ali napominjem radi se samo o pravnom savjetovanju bez mogućnosti besplatnog zastupanja, ukoliko se radi o privatnom sporu ili problemu, ovo činimo isključivo s ciljem kako naši članovi ne bi plaćali velike iznose za ovrhe i sl. A iste nisu osnovane ili su iste produkt stjecanja bez osnove po primjerice (odvozu smeća, komunalne naknade, porezne obveze, i dr. Nameta, troška el. Energije, vode, telefona i sl.), tu smo na raspolaganju članovima isključivo u zaštiti njihovih interesa, a samo zadovoljan član je naš vjeran član, iz navedenih razloga želimo u sustav MUP-a među uposlenike unijeti jedan novi sustav rada i razmišljanja, želimo otvoriti komunikaciju između članova.

Na našim web stranicama naći će te i rubriku WEB SHOP gdje će te on-line svakodnevno 0-24 sata, na otplatne rate moći kupovati po najpovoljnijim cijenama na tržištu RH, proizvode za koje imate potrebu.

Moramo naglasiti da sve u nadolazećem periodu za naše članove sa našim partnerima spremili niz pogodnosti u vidu kupovnih olakšica dnevnih potrepština, na ono na što smo svakodnevno primorani potrošiti, za što je po procjeni agencije koja nam je radila projekcije, izrađen zaključak da bi po toj osnove na mjesečnoj razini svaki član mogao uštedjeti u prosjeku oko 150-200 kuna, što će u svakom slučaju biti pomak ka smanjenju troškova života naših članova što nam je kod osnivanja i bio cilj.

Također jedna od novina je da će te u naše članstvo moći pristupiti online ispunjavanjem pristupnice koja se nalazi na našem web-u, a isto tako će te moći i istupiti kako iz našeg a tako i iz drugih sindikata preko našeg povjerenika, online istupnicom ili ispisnicom, doista više nećete imati potrebu hodati i tražiti povjerenika ili drugu odgovornu osobu za ove stvari.

Sindikat će među svojim članovima promicati druženja, kroz razna putovanja na jednodnevne, dvodnevne i trodnevne izlete po višestruko nižim cijenama od cijena koje nude turističke agencije, sve s ciljem zbližavanja ljudi i uklanjanju mogućnosti stvaranja nepotrebnih napetosti nakon teških i napornih službi, u poslovima koje svakodnevno obavljamo.

Osnivanjem novog sindikata želimo se prikazati kao netko tko uistinu želi, hoće i može nešto promijeniti na bolje u sustavu djelovanja MUP-a, kao netko tko želi i hoće svojim članovima kao i drugim uposlenicima MUP-a, olakšati i umanjiti troškove života kroz pogodnosti vezane za život (kupnju po povoljnijim cijenama, ali prije svega osnovnih sredstava za život, neophodnih za svakodnevnu potrebu), a ne na bezvezne i skupe mobilne uređaje i mobilne tarife, ukratko nastojat ćemo zastupati interese onih najugroženijih, i u svakom trenutku biti dostupni onima kojima smo najpotrebniji.

Jedno je sigurno, a to je da ćemo biti glasni prilikom zastupanja svih uposlenika Ministarstva unutarnjih poslova u zaštiti prava, jer samo tako možemo osigurati da nam se stečena prava i dalje ne smanjuju, već da se povećavaju.

Kroz ovu web stranicu, te putem Vaših povjerenika obratite nam se sa prijedlozima, zamolbama, primjedbama koja se odnose na sprječavanja ostvarivanja vaših stečenih prava, a na nama je da Vas zastupamo u ostvarivanju vaših prava.

Zaista je teško u nekoliko riječi i ovako malo prostora iznijeti sve planove, koje planiramo poduzimati u nadolazećem periodu, ali iskreno uspjehom ćemo smatrati i ako drugi sindikati koji djeluju unutar MUP-a, nakon našeg nastupa promijene percepciju svog razmišljanja u radu i odnosu članovi-predstavnici poslodavca.
Iskreno vjerujemo da će te prepoznati novu snagu našeg sindikata, iskreno vjerujemo da će te ljudima koji su izabrani da vode NACIONALNI SINDIKAT MUP-a, u naredne četiri godine vjerovati te će te nam pristupiti i na taj način nam dati podršku u borbi i ostvarenju Vaših i naših prava.

S poštovanjem!