Poštovani,

ovdje će biti prikaz presuda u predmetima koje je zastupao pravni tim NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE čime ćemo pokazati kako naš stav u zaštiti Vaših prava ne ostaje samo isprazna priča već ima svoj konkretan ishod.

U slučaju kakvih poteškoća u vezi radno-pravnog odnosa slobodno nam se obratite s povjerenjem.

Vaš NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE

 

Presude za disciplinsko sudovanje

Dok1

Dok1

Dok1

 

Presude za civilnu odjeću

Presuda za civilnu odjeću

 

Presude za prekorad

Presuda za neplaćeni prekorad pokrenuta preko Nacionalnog sindikata policije

Presuda za neplaćeni prekorad pokrenuta preko Nacionalnog sindikata policije