Poštovani članovi, ukoliko se odlučite pokrenuti privatnu tužbu za povrat preplaćene kamate, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. ugovor o kreditu
2. prvi otplatni plan koji ste dobili prilikom sklapanja kredita
3. sve promjene kamatne stope od sklapanja ugovora do danas
4. promet uplata po kreditu u kunama ili drugim valutama
Dio dokumentacije koji ne posjedujete možete zahtjevati od banke da Vam pismeno dostavi, što neke banke naplaćuju a neke ne.
Molim Vas da svu dokumentaciju koju prilažete kopirate u tri primjerka, a originale zadržite za sebe.

Nakon što pribavite svu dokumentaciju, istu dostavite svojim povjerenicima, koji će isto dostaviti središnjici sindikata.

Ukoliko Vam je potrebna dodatna konzultacija, možete se obratiti našem odvjetniku Marku Cvrkoviću na broj 098/690 773 ili predsjedniku sindikata Nikoli Kajkiću na broj 091/666-3333.
Obrasci potrebni za pokretanje tužbe (moguće ih je samo skinuti):