NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE MUP-a RH - Prosinac 2020

Naš broj: NSP-01-01/12-437/2020
U Vukovaru, 16. prosinac 2020. godineMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
POLICIJSKIM UPRAVAMA – svima
POLICIJSKIM POSTAJAMA – svima
Na znanje članicama i članovima Nacionalnog sindikata policije
PREDMET: Tužbe za uskraćeno povećanje osnovice od 6%,
          odgovornost reprezentativnih sindikata,
         Obavijest o nastupanju zastare, dostavlja se.-


Poštovane članice i članovi, kolegice i kolege,

        ovim putem Vas obavještavamo kako sa danom 01. siječnja 2021 godine,
započinje nastupati  zastara za sudsko ostvarivanje prava na uskraćeno
uvećanje  osnovice od 6%, što znači da od 01. siječnja 2021. godine,
zastara nastupa za svaki dan zasebno, sve do 01. veljače 2022 godine.

        Nacionalni sindikat policije, MUP-a RH, je prvi svojim  dopisom broj:
NSP-01-01/07-277/2016 iz 2016. godine obavijestio članove o uskraćenom
pravu, te ih pozvao na podnošenje tužbi za uskratu prava na uvećanje
osnovice plaće za 6%, za period od 1. siječnja 2016. godine do 31.
siječnja 2017. godine. Napominjemo da smo do sada po ovoj osnovi
utuženja zaprimili i pokrenuli u ime Vas oko 900 sudskih postupaka.

Smatramo bitnim podsjetiti Vas zbog čega smo tužili, naime spornim
dodatkomsporazuma je utvrđeno da će osnovica plaće rasti za 6 % kad se
za to ispune uvjeti, odnosno kad BDP bude rastao za 2% ili više od dva
uzastopna tromjesečja.
Od strane Državnog zavoda za statistiku dana 04.12.2015. godine
objavljeno je kako je u III tromjesečju rast BDP-a bio 2,8%, te zajedno
sa II tromjesečjem od 1,2 % daje aritmetičku sredinu od 2% rasta BDP-a.

Sukladno navedenome, osnovica se MORALA od 01.01.2016. godine povećati
na 5.415,57 kn.

Zašto je postalo sporno da li možemo sudskim putem uspjeti u ostvarenju
povrata neisplaćenog dijela plaće u dijelu uskrate povećanja osnovice
plaće za period od 01.01.2016 do 31.01.2017 godine?

Iz razloga što je po zadnjoj sudskoj praksi i  presudibroj: Pr-18/2020
od 25. kolovoza 2020 godine, Općinski sud odbio jednu od naših  tužbi po
osnovi uskrate prava na uvećanje osnovice za 6%, sa obrazloženjem
citiramo:
Da Vlada RH i sindikati u državnim službama (SPH, NSD, SDLSN), NISU u
članku 2. Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma  o osnovi plaće u
državnim službama od 23. prosinca 2016. godine zajednički utvrdili
nespornim osnovicu za obračun plaće za državne službenike i namještenike
u 2016. u iznosu od 5.108,84 kn i taj Sporazum implementirali u Izmjene
i dopune KU za državne službenike i namještenike, u tom slučaju bi iz
čl.3., valjalo primijeniti Sporazum o izmjenama i dopunama od
02.08.2012. godine, i za period od 01.01.2016 do 31.01.2017 godine u
kojem slučaju bi Vlada RH, MORALAzaposlenima u MUP-u, obračunati i
isplatiti plaće po osnovici od 5.415,37 kn bruto, a ne keko je to
učinjeno po osnovici od 5.108,84 kn

Zaključak je suda, da su sindikati (SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE,
NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a  SDLSN), utvrdili sa Vladom RH
osnovicu za obračun plaće u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kn, iako
je za navedeno razdoblje bila ugovorena osnovica od 5415,37 kuna, a koja
je u isplati morala biti primijenjena sa 01.01.2016 godine,  te su Vam
citirani sindikati retroaktivnim sporazumom od prosinca 2016. godine na
Vašu štetu, bez Vašeg odobrenja ili privole, uskratili pravo na uvećanje
plaće i oštetili Vas za iznos oko 10,000,00 kuna, uvećano za kamate,
kako to tvrde Općinski sudovi koji su sudili u ovim pravnim stvarima.

Jednu od takvih presuda možete pregledati na našoj web stranici.

Sada je očitopripremajući se na potpisivanje dodatka sporazuma u
prosincu 2016,  SPH svojim dopisom 514/16 od 4. listopada 2016. godine
pozvao da se ne podnosi tužba, budući je naknadnim izmjenama i dopunama
Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama, kojeg su sklopili 23.
prosinca 2016 godine, u čl. 2 i 3,  Sporazuma NESPORNO UTVRĐUJU OSNOVICU
za obračun plaće u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kn, što je uistinu
besmisleno i nepromišljeno od istih i zbog čega moraju odgovarati i
snositi sve posljedice po istoj osnovi.

Nažalost, na takav način „Vaši“ reprezentativni sindikati RETROAKTIVNO
su se odrekli povećanja od 6%., na štetu svih nas!  zbog čega će ukoliko
i viši sud ustraje na ovakvoj odluci, netko od njih morati snositi
posljedice i nadoknaditi Vam štetu,  a to pravo će te moći ostvarivati u
zasebnim sudskim postupcima.

Ovdje je bitno naglasiti da je po mišljenju pravne službe Nacionalnog
sindikata policije, kao i Odvjetnika koji nam pružaju pravne  usluge,
sporni  DODATAK  Sporazuma-Kolektivnom ugovoru potpisan od strane Vlade
RH – i sindikata SPH, NSD MUP-a RH – SDSLS od 23. prosinca 2012 godine, 
ništetan i nevaljan s obzirom da su ga potpisale neovlaštene osobe u
dijelu odricanja stečenih prava zaposlenika MUP-a!! pa samim time i
iznos potraživanja nije upitan, upitno je eventualno tko će platiti
nastalu štetu? Takav stav u pravomoćnosti odluke, zauzeo je Županijski
sud u Splitu u svojoj odluci broj: 22 Gž R-211/18-2, od 19. veljače 2018
godine, (opisano na stranici 3 odluke, pasos 4,5,6,7,8), odluka vidljiva
na našoj web stranici.
Da li poslodavac Vlada RH s obzirom da je bila i morala biti svjesna da
se zaposlenicima u MUP-u ne može uskratiti već stečeno pravo na uvećanu
osnovicu plaće (stečeno od 01.01.2012 godine), odnosno da takav sporazum
ne može potpisati sa neovlaštenim osobama, budući se nitko ne može
odreći u ime nekog njegovog stečenog prava (to odricanje nikako ne mogu
i nisu smjeli učiniti citirani sindikati).

        Unatoč navedenom pozivamo kolegice i kolege da podnesu zahtjev za mirno
rješenje spora kako bi se prekinuo zastarni rok, a da eventualno daljnje
utuženje zajedno pričekamo do konačne odluke viših sudova, odnosno
pravomoćnih odluka sudova koji su odlučili o našim tužbenim
zahtjevima,(sve troškove mirnog rješenja spora preuzima Nacionalni
sindikat policije u ime svih Vas).

                Za više informacija možete se javiti na broj telefona: 01/599-5407,
0952192778, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Obrasce za tužbu
možete pronaći i na službenoj web stranici sindikata www.nsp-mup.hr.

        S poštovanjem,        Predsjednik sindikata
Nikola Kajkić, dipl.iur.

 

 

Objavljeno u Glavne vijesti

Pravomoćna sudska odluka koja ukazuje da se sindikati ne mogu u ime
zaposlenika u MUP-u odreći već stečenog prava.

 Prva je prvostupanjska odluka o odbijanju tužbenog zahtjeva za uskratu
povećanja osnovice od 6% zbog odricanja prava od strane
reprezentativnih sindikata.

Objavljeno u Glavne vijesti
Subota, 12 Prosinac 2020 15:44

DOPIS - NOVČANE POMOĆI NSP-a

Objavljeno u Glavne vijesti

NSP RH po podružnicama

KLIKNITE ZA PRIKAZ PO PODRUŽNICAMA

Učlanite se..

Želite se učlaniti?

Brzo i lako popunite pristupnicu i postanite dio tima!

PRISTUPNICA

Podaci


OIB: 40652192778
Račun: Sberbank d.d.
Središnjica IBAN: HR2425030071110001236
Kasa IBAN: HR1025030071510000097
Kontakt: 032/300-828, 032/551-048, 01/559-5407
Email: nspmuphr2013@nspmup.hr