ZADARSKA

Glavni povjerenik: Silvio Vincetić
Mobitel: 091/259-9506
E-mail: silvio.vincetic@gmail.com