Zakoni i pravilnici

PROPISI NSP-a

– Pravilnik o podružnicama

 -Pravilnik o stjecanju prava na besplatno DZO Allianz

Pravilnik Fonda solidarnosti

Pravilnik o radu i poslovanju kase uzajamne pomoći

– Statut

– PRAVILNIK O FINANCIRANJU I MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU

– Pravilnik o službenim mobitelima

 

ZAKONI

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

Prekršajni zakon

Kazneni zakon

Zakon o kaznenom postupku

 

PODZAKONSKI AKTI

 

– Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika

– Pravilnik o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika

– Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika

– Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika

– Etički kodeks policijskih službenika

– Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja policijskih službenika

 

 

RADNO PRAVO

Zakon o policiji

Zakon o državnim službenicima

Zakon o radu

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

 

Ovdje su poveznice na stranicu Ministarstva uprave gdje se nalazi stari Kolektivni ugovor kao i tumačenja Komisije:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/kolektivni-ugovor/804

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/kolektivni-ugovor/tumacenja-komisije/806

 

Ovdje je poveznica na NOVI Kolektivni ugovor:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2630.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_273.html